ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

ادرار 24 ساعته

 • این آزمایش برای تشخیص بسیاری از بیماریها خصوصا"بیماری های کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد .

  برای جمع آوري ادرار 24 ساعته باید نکات زیر را رعايت فرمایید :

  نمونه باید دقیقا" طی 24 ساعت جمع آوری گردد.
  به همین منظور ظرف مخصوصی از سوی آزمایشگاه در اختیار شما قرارمی گیرد .
  برخی از این ظرفها حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد (مواد اسیدی) هستند.
  نکته مهم این است که شما به هیچ عنوان نباید این مواد راخالی کنید .
  اگر داروی خاصی مصرف می کنید به آزمایشگاه اطلاع دهید.