Anti-Phospholipase A2 Receptor

Anti-Phospholipase A2 Receptor for Diagnosis of memberanous nephropathy

(MN) memberanous nephropathy نفروپاتی غشایی بیماری التهابی مزمن گلومرولی است که با رسوب زیراپی تلیال کمپلکس های ایمنی در غشای پایه گلومرولی همراه است به همین دلیل گلومرولونفریت غشایی(MN) نامیده می شود.رسوب کمپلکس ها منجر به نفوذپذیرتر شدن دیواره مویرگهای گلومرولی و نهایتا پروتئینوری و سندروم نفروتیک می شود.علاوه بر این افزایش ترشح پروتئین در ادرار (بیش از 3.5 گرم در 24 ساعت) و کاهش غلظت پروتئین در خون(هیپو پروتئینمی) و افزایش غلظت لیپیدهای خون (هایپرلیپیدمی) و oedema نیز وجود دارد.
حدود 20-30% از موارد MN فرم ثانویه هستند که به خاطر بیماریهای زمینه ای یا دارو درمانی می باشد.در سال 2009 اتوآنتی بادی ضد گیرنده های فسفولیپاز A2 در حدود 70% بیماران اولیه MN یافت شد.بنابراین امکان تمایز بین موارد anti-PLA2R مثبت و ایدیوتایپیک (بدون اتو آنتی بادیهای قابل تشخیص و بیماری ثانویه زمینه ای)وجود خواهد داشت.

علل نفروپاتی غشایی (MN):
MN اولیه:
1- اتو آنتی بادیهای anti-PLA2R
2- ایدیوپاتیک(بدون انتی بادی قابل تشخیص و بیماری ثانویه زمینه ای)

تستهای مدرن جهت تشخیص اتوآنتی بادیها در دیابت ملتیوس تیپ یک

دیابت ملتیوس تیپ یک (دیابت وابسته به انسولین)یک بیماری خود ایمنی است که با تخریب جزایر پانکراس از طریق سلولهای T خود واکنش گر و تشکیل اتوآنتی بادی ها همراه است.

اغلب در افراد جوان ایجاد شده و 10% از همه موارد دیابت را شامل می شود.تعیین اتوآنتی بادیها ضد آنتی ژنهای سلولی جزایر پانکراس برای تایید تشخیص دیابت تیپ یک و شناسایی واکنش های خود ایمنی preclinical در افرادی که در خطر ابتلا هستند به کار می رود.
اتو آنتی بادی ضد سلول های جزایر پانکراس(islet cell antibody : ICA)
این آنتی بادی در 80% بیمارانی که تازه مبتلا شده اند با استفاده از IFA قابل تشخیص است.دو آنتی ژن هدف برای ICA تاکنون شناخته نشده اند ،آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (GAD) و تیروزین فسفاتاز (IA2) .
اتو آنتی بادی ضد گلوتامات دکربوکسیلاز (GADA) :
اولین بار در سندروم stiff-man دیده شد ولی در دیابت تیپ یک نیز با شیوع 60-85% وجود دارد

مارکرهای جدید در بیماریهای نورولوژیک اتوایمیون

مارکرهای جدید در بیماریهای نورولوژیک اتوایمیون

طیف سندروم های نورولوژیک اتوایمیون بخاطر کشف اتو آنتی بادیهای جدید نورولوژیک در سالهای اخیر افزایش یافته است .بسیاری از اتو آنتی بادیهایی که اخیرا شناسایی شده اند علیه پروتئین های سطح سلول هستند بر خلاف آنتی ژنهای داخل سلولی که هدف آنتی بادی های نورونال کلاسیک قرار می گیرند.آنتی بادی های سطحی عصبی اغلب غیر پارانئوپلاستیک هستند و در انسفالوپاتیهای اتوایمیون پاتوژنتیک در نظر گرفته می شوند..بویژه در موارد نورولوژیک نامشخص ، غربالگری جامع اتوآنتی بادی می تواند به تشخیص کمک کند.


Neuronal Autoantibodies
اتو آنتی بادی علیه پروتئین های عصبی داخل سلولی مانند Hu , Yo , Ri , CV2/CRMP5 , GAD65/67 و amphiphysin بیو مارکرهای شناخته شده در چندین اختلال مغزی هستند.
اغلب اتوآنتی بادیهای غیر پارانئوپلاستیک پاتوژنیک در نظر گرفته می شوند و معمولا با آسیب التهابی به مغز همراهند و می توانند سبب تشنج ، سکته ، نقص در بینایی ، علائم شبه سایکوزیس و اختلالات حرکتی شوند.
اغلب بیماران واجد اتو آنتی بادی علیه آنتی ژنهای سطحی عصبی پس از تنظیم ایمنی از طریق پلاسما فرزیس یا درمان با داروی سرکوب کننده ایمنی بهبود می یابند.
Anti-AQP4
AQP4 فراوان ترین کانال آبی در سیستم عصبی مرکزی (CNS) است که در سال 2005 به عنوان آنتی ژن تارگت اتو آنتی بادی در نورومیلیت اپتیکا (NMO) شناسایی شد و پیش از آن ، این آنتی بادی به عنوان IgG NMO شناخته می شد.

Blood Gases - آنالیز گاز خون شریانی ABG
آنالیز گاز خون شریانی (ABG)
اندازه گیری گازهای خونی جهت ارزیابی عملکرد ریه بیمار و تعادل اسید/باز انجام می شود این تست معمولا هنگامی که در فردی علائم بیماری تنفسی تشدید می شود مانند تنگی نفس یا کوتاهی تنفس و نیز در شرایطی مانند آسم یا بیماری انسداد ریوی مزمن (CoPD) در خواست می شود.ممکن است گازهای خونی برای پیگیری درمان بیماری های ریوی و بررسی کارایی اکسیژن درمانی نیز اندازه گیری شوند.
سنجش گازهای خونی برای تعیین عدم تعادل اسید/باز،آنچه که در مواردی مانند نارسایی کلیه، نارسایی قلبی و دیابت پیشرفته و عفونت شدید و مصرف بیش از حد دارو (Overdose) وجود دارد نیز انجام می شود.
تست گاز های خونی گاهی همراه با سایر تستها مانند اکسترولیت ها (برای تعیین اینکه عدم تعادل اکسترولیت وجود دارد یا نه) ، گلوکز (برای بررسی غلظت قند خون) و BUN و کراتینین جهت ارزیابی فعالیت کلیه انجام می شوند.

پنل هپاتیت ویروسی حاد Acute Viral Hepatitis Panel

پنل هپاتیت ویروسی حاد

پنل هپاتیت ویروسی حاد برای تشخیص یا شناسایی عفونت حاد کبدی و التهاب ناشی از یکی از سه ویروس شایع هپاتیت شامل هپاتیت A(HAV) ، هپاتیت B(HBV) یا هپاتیت C(HCV) به کار میرود.


 

پنل هپاتیت ویروسی حاد معمولا شامل تستهای زیر می باشد:

-          هپاتیت Aآنتی بادی ، IgM: این آنتی بادیها 2 تا 3 هفته پس از آغاز عفونت تولید شده و حدود 2 تا 6 ماه پایدارند.ازآنجایی که آنتی بادی IgM هپاتیت A در اوایل عفونت تولید میشود بنابراین تست مثبت HAV(IgM) معمولا برای تشخیص هپاتیت A حاد در فردی که علامت بالینی دارد بکار می رود.