ساعات کار : همه روزه ساعت 6:30 الی 22

Slider
 آزمایش Human Epididymis Protein (HE4)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

HE4 یک تست نسبتا جدید است که مراه با CA-125 جهت پیگیری درمان زنانی که به سرطان تخمدان مبتلا بوده اند به کار می رود.برای اینکه HE4 بتواند به عنوان تومورمارکر استفاده شود باید قبل از درمان اندازه گیری شود.
CA-125 انتخاب اول جهت پیگیری سرطان تخمدان ولی در همه سرطانها افزایش نمی یابد ، ممکن است در اوایل سرطان به صورت چشمگیر افزایش نیابد و در شرایطی غیر از سرطان هم ممکن است افزایش یابد به همین دلیل جامعه پزشکی به دنبال تومورمارکری است که حساس تر و اختصاصی تر باشد.
اخیرا روش قابل اعتمادی برای تشخیص زود هنگام سرطان در بین زنان بدون علامت وجود ندارند کمتر از 20% موارد سرطان تخمدان قبل از اینکه به بقیه نقاط بدن گسترش یابد تشخیص داده می شوند.
یک دلیل اینکه تشخیص صورت نمی گیرد این است که علائم سرطان تخمدان تا حدی غیر اختصاصی است.
معاینات بالینی منظم ، معاینه لگن و آگاهی از تاریخچه خانوادگی و سایر ریسک فاکتورها اهمیت دارند.

Antiphospholipid Antibodies (APA) - آنتی فسفو لیپید آنتی بادیها
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
تستهای مرتبط:
لوپوس آنتی کواگولانت ، کاردیو لیپین آنتی بادیها ، PTT ، آنتی ترومبین آنتی بادی ، آنتی فسفاتیدیل سرین آنتی بادی و ...
تست آنتی فسفولیپید آنتی بادی برای تعیین علل زیر بکار می رود:
- تشکیل نامناسب لخته خون (افزایش لخته)
- کاهش تعداد پلاکت
- سقط مکرر
- افزایش زمان PTT
بسته به علائم بیمار و تاریخچه پزشکی ، ممکن است پزشک یک یا تعداد بیشتری از این تستها را برای تشخیص وجود آنتی بادیهای فسفولیپید و سندروم آنتی فسفولیپید (APS) در خواست کند
- کاردیولیپین آنتی بادیها (IgM , IgG و گاهی IgA) که شایع ترین آنتی فسفولیپیدها هستند
- لوپوس آنتی کواگولانت (اگر شخصی تست PTT طولانی دارد)
- آنتی بتا-2 گلیکوپروتئین و آنتی فسفاتیدیل سرین که ممکن است به موازات سایر آنتی بادیهای آنتی فسفولیپید برای دریافت اطلاعات بیشتر درخواست شوند.

 

آزمایش ASCA;Anti-Saccharomyces cerevisiae mannan antibodies
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ASCA
Anti-Saccharomyces cerevisiae mannan antibodiesتستهای مرتبط:
ANCA (PR3-MPO آنتی بادی) ، anti-CBir 1 ، anti-Omp C ، کالپروتکتین ، لاکتوفرین ، OB ، کشت مدفوع ، کلستریدیوم دیفیسل و ...
تست ASCA برای کمک به تشخیص و تمایز بیماری کرون (CD) و کولیت اولسراتیو (UC) که دو نوع از رایج ترین اشکال بیماری التهابی روده (IBD) هستند به کار می رود و معمولا شامل IgG و IgA می باشد.

 

آنتی سنترومر آنتی بادی Anti-Centromer antibody (ACA)
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آنتی سنترومر آنتی بادی Anti-Centromer antibody (ACA)

تستهای مرتبط:
ANA ، اتو آنتی بادیها ، پنل ENA
آنتی سنترومر آنتی بادی (ACA) برای کمک به تشخیص اختلالات اتوایمیون محدود به اسکلرودرمای پوستی به کار می رود.
(شکلی از اسکلرودرمای سیستمیک و سندروم CREST) این تست ممکن است برای تمایز بین این بیماری و سایر بیماری های با علائم مشابه بکار رود.
ACA یک اتوآنتی بادی است ، پروتئینی که توسط سیستم ایمنی تولید می شود و اشتباها اعضا و بافتهای خودی را هدف قرار می دهد.

Smooth Muscle Antibody - ASMA-SMA
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ASMA-SMA
تستهای مرتبط:
ANA ، اتوآنتی بادیها ، AST ، بیلی روبین ، LKM-1 آنتی بادیها (Liver kidney microsomal Type 1 antibodies)
SMA همراه با ANA و LKM-1 آنتی بادی جهت تشخیص هپاتیت اتو ایمیون و تمایز بین دو نوع اصلی هپاتیت اتوایمیون ، نوع 1 و 2 بکار می رود .
در نوع یک تیتر بالای SMA یا اکتین آنتی بادیها و یا ANA در خون وجود دارد در نوع 2 ، تیتر LKM-1 افزایش دارد.
این تستها معمولا در فردی با علائم خستگی ، یرقان و نتایج غیر طبیعی تستهای روتین کبدی مثل AST و بیلی روبین انجام می شوند.