آزمایش Human Epididymis Protein (HE4)

HE4 یک تست نسبتا جدید است که مراه با CA-125 جهت پیگیری درمان زنانی که به سرطان تخمدان مبتلا بوده اند به کار می رود.برای اینکه HE4 بتواند به عنوان تومورمارکر استفاده شود باید قبل از درمان اندازه گیری شود.
CA-125 انتخاب اول جهت پیگیری سرطان تخمدان ولی در همه سرطانها افزایش نمی یابد ، ممکن است در اوایل سرطان به صورت چشمگیر افزایش نیابد و در شرایطی غیر از سرطان هم ممکن است افزایش یابد به همین دلیل جامعه پزشکی به دنبال تومورمارکری است که حساس تر و اختصاصی تر باشد.
اخیرا روش قابل اعتمادی برای تشخیص زود هنگام سرطان در بین زنان بدون علامت وجود ندارند کمتر از 20% موارد سرطان تخمدان قبل از اینکه به بقیه نقاط بدن گسترش یابد تشخیص داده می شوند.
یک دلیل اینکه تشخیص صورت نمی گیرد این است که علائم سرطان تخمدان تا حدی غیر اختصاصی است.
معاینات بالینی منظم ، معاینه لگن و آگاهی از تاریخچه خانوادگی و سایر ریسک فاکتورها اهمیت دارند.


درخواست HE4 و CA-125 با همدیگر اطلاعات کاملی را فراهم می کند و پیگیری اینکه درمان موثر بوده یا سرطان عود داشته بهتر انجام می شود این تستها قبل از درمان برای سنجش مقدار پایه و سپس به صورت متناوب بعد از درمان انجام می شوند.
HE4 به عنوان یک تست غربالگری در زنانی که علامت ندارند توصیه نمی شود زیرا غیر اختصاصی است.مقادیر جزئی از HE4 توسط بافتهای نرمال در بدن تولید می شود و افزایش خفیف آن ممکن است در برخی موارد غیر از سرطان نیز مشاهده شود.
کاربرد دیگر HE4 این است که به عنوان بخشی از ریسک الگوریتم بدخیمی تخمدان (ROMA) بکار می رود نتایج HE4 و CA-125 و وضعیت قاعدگی خانم ترکیب شده و به صورت یک Score گزارش می شود.
تفسیر نتایج:
اگر سطح HE4 و CA-125 بعد از درمان کاهش یابد معمولا بدین معنی است که سرطان اپی تیال تخمدان به درمان پاسخ داده است.اگر سطح آن افزایش یافته یا بدون تغییر بماند احتمالا به درمان پاسخ نداده است اگر در خانمی که مبتلا به سرطان تخمدان شناخته سطح HE4 در حد پایه و نرمال است بنابراین این تست برای پیگیری درمان مناسب نیست.در این مورد سرطان تخمدان HE4 تولید نمی کند و نمی تواند مارکر خوبی برای تعیین پیشرفت بیماری باشد.
در خانمی که توده لگنی دارد و باید جراحی شود.افزایش ROMA Score می تواند پیش بینی کند که توده لگنی احتمالا بدخیم است.

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir