Cancer Antigen 15-3

تستهای مرتبط:

Ca 27-29 ، تومورمارکرها ، CEA ، Her2/neu ، تستهای سرطان یسنه ، رسپتورهای استروژن ، پروژسترون

CA 15-3 به اندزه ای حساس و اختصاصی نیست که به عنوان تست مفیدی جهت غربالگری سرطان بکار می رود .مهمترین کاریرد آن ، مانیتورینگ پاسخ فرد به درمان سرطان سینه و کمک به پیگیری عود سرطان سینه می باشد.

CA 15-3 تنها اگر مقادیر زیادی از آن در سرطان تولید شود می تواند به عنوان یک مارکر استفاده شود بنابراین این تست برای همه بیماران مبتلا به سرطان سینه مفید نیست.

تفسیر نتایج:

معمولا سطح بالاتر CA 15-3 مراحل پیشرفته تر سرطان و مقدار بیشتر تومور را نشان می دهد .در سرطان سینه متاستاتیک ، بالاترین سطح CA 15-3 اغلب هنگامی دیده می شود که سرطان به استخوان یا کبد منتشر شده است.

افزایش سطح CA 15-3 در طول زمان ممکن است بیانگر عدم پاسخ بیمار به درمان یا عود بیماری باشد.سطح نرمال CA 15-3 نمی تواند دالّ بر عدم وجود سرطان سینه موضعی یا متاستاتیک باشد.ممکن است بیماری در مراحل اولیه ای باشد که CA 15-3 قابل تشخیص نیست یا بیمار جزء 20 تا 25 درصد افرادی است که با وجود سرطان پیشرفته ، تومور در آنها فاقد CA 15-3 است.

افزایش خفیف تا متوسط CA 15-3 در برخی شرایط دیده می شود مانند: سرطان ریه ، پانکراس ، تخمدان ، پروستات و کولون .

همانگونه که در سیروز ، هپاتیت و بیماری های خوش خیم breast و در درصد خاصی از افراد سالم نیز وجود دارد افزایش سطح CA 15-3 در شرایط غیر سرطانی در طول زمان ثابت می ماند.

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir