Anti-LKM-1

تستهای مرتبط:Smooth muscle antibody , AMA , ANA , AST , Bilirubin , autoantibodies
آنتی LKM-1 همراه با ASMA (anti smooth muscle antibody) )آنتی بادی علیه ماهیچه صاف) برای تشخیص اتوایمیون و تمایز دو نوع اصلی 1 و 2 بکار می رود.
این تستها ممکن است برای followup تستهای غیرطبیعی کبد مانند افزایش مداوم ALT (آلانین آمینوترانسفراز) ، AST (آسپارتات آمینو ترانسفراز) یا بیلی روبین انجام شوند.


موارد درخواست تست:
آنتی LKM-1 زمانی درخواست می شود که پزشک به بیماری کبدی مشکوک است و قصد دارد بین علل متفاوت آسیب کبدی تمایز قائل شود.
این تست می تواند همراه با تستهای دیگری مانند ASMA و ANA درخواست شود.
این تستها معمولاً هنگامی انجام می شوند که بیمار علائمی مانند خستگی ، ضعف و زردی و تستهای غیر طبیعی کبد دارد علائمی که در هپاتیت اتوایمیون دیده می شود عبارتند از :
خارش بدن ، بزرگ شدن کبد ، درد مفاصل ، عروق خونی غیر طبیعی در پوست ، تهوع یا استفراغ ، ادرار تیره رنگ ، کاهش اشتها ، مدفوع بی رنگ ، درد عضلانی ، آمنوره در زنان ، ارم بسیاری از این علائم اختصاصی هستند و ممکن است در سایر بیماری های کبدی هم دیده شوند.
تفسیر نتایج:
افزایش مقدار LKM-1 در بیمار احتمال وجود هپاتیت اتوایمیون نوع 2 را مطرح می کند اما نتیجه قطعی نیست.ممکن است بیوسی کبد انجام شود تا بافت کبد از نظر آسیب و اسکار بررسی شود اگر تست آنتی LKM-1 منفی باشد اما ASMA و یا ANA مثبت باشند احتمالا فرد به هپاتیت اتوایمیون تیپ I مبتلاست.اگر هر دو منفی باشند علائم بالینی بیمار احتمالاً ناشی از بیماری های دیگری بجز هپاتیت اتو ایمیون است.
با این حال ، احتمال وجود آنها کاملا ً رد نمی شود همه افراد مبتلا به هپاتیت اتوایمیون آنتی LKM-1 یا ASMA تولید نمی کنند . در برخی نیز سایر اتو آنتی بادیها وجود دارد که به ندرت مورد بررسسی قرار می گیرند.
سطح آنتی LKM-1 دقیقا با شدت بیماری یا پیش آگهی آن مرتبط نیست.
سطح آن می تواند متغیر باشد . افراد مبتلا به هپاتیت اتو ایمیون تیپ 2 ممکن است به سایر اختلالات اتو ایمیون مانند دیابت یا تیروئیدیت مبتلا باشند.
در افراد مبتلا به هپاتیت c مزمن نیز گاهی نوع متفاوتی از آنتی LKM-1 آنتی بادی وجود دارد که در تست معمول آنتی LKM-1 قابل تشخیص نیست و بصورت روتین مورد بررسی قرار نمی گیرد.
تست ANA همراه با ASMA انجام می شود که مارکر پروسه اتو ایمیون است و یا چند بیماری اتو ایمیون شامل هپاتیت اتو ایمیون نوع 1 مرتیط است