ساعات کار : همه روزه ساعت 6:30 الی 22

Slider
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
لنفوسیت ایمونوتراپی

لنفوسیت ایمونوتراپی (لنفوتراپی)

برای کسانی که قصد فرزندآوری دارند، سقط جنین، از نظر فیزیولوژیک و اقتصادی با استرس فراوانی همراه است. علت و مکانیسم های دقیق سقط جنین هنوز به طور کامل شناخته نشده اند. با این حال شواهد بسیاری مبنی بر اثرات مفید لنفوسیت ایمونوتراپی (LIT) جهت حفظ بارداری وجود دارد.

به دلیل بیان آنتی ژن های پدری توسط جنین، حاملگی به عنوان semi-allograft در نظر گرفته می شود و بد تنظیمی های ایمونولوژیک به عنوان یکی از مهمترین علل repeated implantation failure (RIF) و recurrent pregnancy loss (RPL) قلمداد می شود. نتایج مطالعات انجام شده حاکی از تاثیر روش لنفوسیت ایمونوتراپی جهت حفظ بارداری در این بیماران می باشد.

مکانیسم های متعددی برای تشریح کارآمدی این روش مطرح شده اند که عبارتند از: افزایش:

  • (Anti-paternal cytotoxic antibodies (APCA
  • (Progesterone-induced blocking factor (PIBF
  • Anti-idiotypic antibodies (Ab2)
  • MLR-Bf) mixed lymphocyte reaction blocking antibodies)

و کاهش نسبت لنفوسیت های T helper 1/T helper 2 و انحراف در الگوی تولید سایتوکاین ها.

البته با توجه به تفاوت نتایج حاصل از لنفوسیت ایمونوتراپی در بیماران مذکور، لازم است معیارهای ورود و خروج مناسبی برای درمان بیماران با این روش در نظر گرفت.

باید توجه داشت که عواملی مانند تعداد سقط های قبلی، سن پدر ومادر، نحوه ی ایمونیزاسیون و وجود آنتی ژن های HLA کلاس یک و دوی یکسان در والدین می توانند در کارآمدی این روش درمانی موثر باشند.

همچنین باید توجه داشت که استفاده از پروتوکل های استاندارد جهت تهیه ی لنفوسیت ها، میزان آنها در هر ایمونیزاسیون و روش تزریق استاندارد در بهینه سازی این روش درمانی اهمیت دارند.

در آزمایشگاه دکتر فولادی، در مورد بیماران کاندیدای لنفوسیت ایمونوتراپی پس از جداسازی لنفوسیت ها در شرایط استریل و استاندارد، این فرآورده خونی در واحد اشعه سازمان انتقال خون تحت تابش اشعه گاما با منبع عنصر سزیم - 137 قرار می گیرد. اشعه گاما سبب غیر فعال شدن گلبولهای سفید و جلوگیری از عارضه خطرناک بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD)می شود. سپس تزریق این سلول ها تحت نظر پزشک مربوطه در بیمارستان با روش های استاندارد صورت می گیرد.

لنفوسیت ایمونوتراپی


آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir

لنفوسیت ایمونوتراپی

لنفوسیت ایمونوتراپی